Nyheter

I en utbredd satsning för att främja läsning har regeringen infört statsbidrag för förvärv av läroböcker, vilket påbörjades år 2023. För budgetåret 2024 har cirka 658 miljoner kronor öronmärkts för detta ändamål. Skolverket har nu fastställt riktlinjerna för ansökan för varje skolhuvudman.

– Det är vanligt att elever och lärare i många skolor saknar tillgång till läromedel av hög kvalitet. Med detta statsbidrag får svenska skolor möjlighet att förvärva ungefär 1,3 miljoner läroböcker under 2024. Detta representerar ett viktigt steg mot principen om en lärobok per elev och ämne, kommenterar skolminister Lotta Edholm.

Skolverket har nu bestämt bidragsramarna för 2024 gällande statsbidraget för förvärv av läroböcker. Bidragsramarna är den summa som styr hur mycket varje kommun och fristående huvudman kan ansöka om.

– Tyvärr har en oreflekterad digitalisering av skolan lett till fler skärmar och färre böcker, även bland de yngre åldrarna. Detta trots att vetenskapen visar att elever lär sig grundläggande färdigheter – som läsning, skrivning och matematik – bäst genom traditionell undervisning med böcker, papper och penna, tillägger skolminister Lotta Edholm.

Statsbidraget möjliggör för skolhuvudmän att ansöka om medel för förvärv av förlagsproducerade läroböcker till förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola och sameskola. Det går även att ansöka om statsbidrag för lärarhandledningar.

En tabell nedan visar ansökningsramen för kommunala skolor i respektive län. Information om bidragsramen för fristående huvudmän finns tillgänglig på Skolverkets webbplats.

För att öka läsningen och främja läroböcker har regeringen avsatt 658 miljoner kronor för att köpa in läroböcker till svenska skolor. Skolverket har nu beslutat om hur mycket varje skolhuvudman kan ansöka om.

Tabellen nedan visar hur mycket de kommunala skolorna i respektive län kan ansöka om. Se bidragsramen för de fristående huvudmännen på Skolverkets webbplats.

Blekinge län 8 281 730 kr
Dalarnas län 16 186 871 kr
Gotlands län 2 985 510 kr
Gävleborgs län 14 899 469 kr
Hallands län 19 959 144 kr
Jämtlands län 7 238 338 kr
Jönköpings län 22 786 838 kr
Kalmar län 13 733 630 kr
Kronobergs län 11 916 270 kr
Norrbottens län 12 644 032 kr
Skåne län 77 520 004 kr
Stockholms län 115 129 714 kr
Södermanlands län 15 833 741 kr
Uppsala län 20 816 641 kr
Värmlands län 15 625 631 kr
Västerbottens län 15 016 232 kr
Västernorrlands län 12 881 643 kr
Västmanlands län 14 938 924 kr
Västra Götalands län 95 419 911 kr
Örebro län 17 473 381 kr
Östergötlands län 25 567 083 kr
Källa: Skolverket
Statsbidraget grundar sig på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.