Nyheter

Under dagen hade arbetsmarknads– och integrationsminister Johan Pehrson (L) presskonferens om de satsningar den blågula regeringen vill göra kring utbildning och skola.

Pehrson vill satsa på tidiga insatser, specialpedagoger och sociala team för att lösa de utmaningar skolan har.

– Vi har lovat mycket om att göra tidiga insatser i skolan. Tre miljarder satsar vi, säger Johan Pehrson.

Till nästa år vill ministern budgetera 600 miljoner till speciallärare och 700 miljoner till sociala team.

– Det största skillnaden från tidigare är att fler kommer att kunna utbilda sig till speciallärare och fler kommer kunna anställas för att göra specialpedagogiska insatser.

Utöver satsningar på specialpedagoger så är trygghet och satsningar på lärare en stor del av den blågula regeringens satsningar.  För förskollärares och lärares vidareutbildning föreslår regeringen därför att 50 miljoner kronor avsätts 2023 och beräknar 50 miljoner kronor årligen 2024–2025.

Regeringen ser behov av en statlig satsning så att skolor kan inrätta så kallade sociala team som bland annat ska bidra till trygghet och studiero, öka närvaron för eleverna och förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Regeringen föreslår därför en satsning på sociala team med 75 miljoner kronor 2023, och beräknar 250 miljoner kronor årligen 2024 och 2025 för detta ändamål.

Vidare vill regeringen göra det möjligt för huvudmän att inrätta så kallade akut- och jourskolor på flera platser i landet. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts 2023 och från och med 2024 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Den blågula regeringens budget kommer att läggas fram i sin helhet den 8 november.