Nyheter

Antalet ansökningar om att komma till Sverige och plocka bär har minskat radikalt i år.

I syfte att motverka arbetskraftsexploatering bland thailändska bärplockare har Migrationsverket vidtagit olika åtgärder inför årets säsong.

– Bland annat har vi fördjupat våra utredningar och tagit in mer information om arbets- och uppdragsgivare från andra myndigheter inom ramen för vår myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet, säger Hanna Geurtsen, sektionschef på Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

De nya åtgärderna leder till något längre handläggningstid men kan även leda till fler avslag av ansökningar jämfört med tidigare. Samtidigt är antalet ansökningar i år lägre jämfört med tidigare.

Hittills har det inkommit drygt 2.200 ansökningar, vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år. Det är också färre uppdragsgivare och arbetsgivare i år än tidigare.

– Det kan bero på de skärpta granskningarna men även att bärplockare inte är undantagna försörjningskravet vilket innebär att de måste ha en lön som är i nivå med god försörjning, alltså minst 80 procent av medianlönen, säger Hanna Geurtsen.

 

Migrationsverket uppmärksammades under hösten 2022 på att thailändska bärplockare kan vara utsatta för människohandel och människoexploatering.