Nyheter

En handläggare på Migrationsverket fattade 66 beslut om arbetstillstånd på en dag, trots att han inte längre hade tillstånd att göra det, rapporterar Göteborgsposten.

Nu har mannen åtalats för grovt tjänstefel och arbetar numera som polis.

I juli 2021 informerades handläggaren av en arbetsledare på Migrationsverket i Göteborg att han inte längre var behörig att fatta beslut om arbetstillstånd på grund av tidigare kvalitetsbrister i hans arbete. Trots detta beslutade han den 10 augusti, bara några dagar innan han skulle sluta, att fatta beslut i 66 ärenden på en dag. Två dagar senare tog han ännu ett beslut.

Enligt förundersökningen var antalet beslut som fattades på en dag ”orimligt högt” och hade flera kvalitetsbrister. En enhetschef på Migrationsverket uppgav att många ansökningar inte var kompletta eller redo för beslut.

Migrationsverket misstänkte att handläggaren kan ha tagit emot mutor för att fatta så många beslut innan han slutade sin tjänst, men detta har inte bekräftats av åklagaren Joakim Zander, som endast har åtalat honom för grovt tjänstefel.

Handläggaren arbetar nu som polis i Kungälv/Ale. Den tillförordnade lokalpolischefen Fredrick Boström har avböjt att kommentera det specifika ärendet och hänvisar till myndighetens regler och riktlinjer. Han betonade att om det finns misstankar om felaktigheter, kommer åtgärder att vidtas för att skydda förtroendet för polismyndigheten. Eventuella brottsmisstankar mot en polis utreds av särskilda utredningsavdelningar, och beslut om åtgärder fattas av personalansvarsnämnden (PAN).

Boström påpekade också att anställningsprocessen inom Polismyndigheten inkluderar intervjuer och referenstagning, precis som vid andra arbetsplatser.

De beslut som fattades av handläggaren innebär att de sökande får ett tvåårigt arbetstillstånd och kan vistas inom EU. Omprövning av besluten kan ske först efter två år. Göteborgsposten har varit i kontakt med den misstänktes advokat, som avböjt att kommentera ärendet.