Nyheter

En anställd på Sida, Sveriges biståndsmyndighet, har blivit anhållen misstänkt för allvarliga brott, inklusive grovt tagande av muta, grov trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri. Dessa påstådda brott ska ha inträffat under perioden 2021-2023, enligt tidigare rapporter från Dagens Industri.

Det var Sida själva som upptäckte den misstänkta korruptionen genom en intern utredning och slog sedan larm till myndighetens överordnade. Enligt åklagaren Thomas Forsberg vid Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption handlar det om betydande belopp som är inblandade i fallet. Forsberg betonar vikten av att ha tillgång till Sidas information och resultat från deras interna utredning.

Den anhållna personen ska ha varit stationerad vid en svensk ambassad i ett afrikanskt land och enligt uppgifter från Dagens Industri ska Sveriges bistånd till detta land uppgå till ungefär en miljard kronor. Det rapporteras att det grova bedrägeriet ska ha ägt rum i Stockholm, medan de andra misstänkta brotten ska ha skett i det afrikanska landet där den anhållna personen var verksam.

Thomas Forsberg avstår från att kommentera den exakta bevisningen mot den misstänkta personen samt om det kommer att begäras häktning eller inte. Han uttrycker att de måste höra den anhållnes version av händelserna innan de kan fatta beslut. För närvarande förnekar den misstänkta personen alla anklagelser.

Detta fall kastar ljus över den allvarliga risken för korruption inom biståndsverksamhet och betonar vikten av noggrann övervakning och kontroll av offentliga medel för att säkerställa deras rättvisa och effektiva användning.