Nyheter

I en alarmerande händelse har det framkommit att hemliga uppgifter från telefonavlyssningar, tros ha läckt till ett kriminellt nätverk. En anställd vid tingsrätten står nu inför rättsliga konsekvenser och åtalas för flera allvarliga brott, inklusive grovt brott mot tystnadsplikten. Nu åtalas en kvinna med kopplingar till en gängkriminell gruppering.

Bland de belastande bevisen finns fotografier som visar den anklagade kvinnan tillsammans med en person som tidigare varit föremål för polisens avlyssning. Enligt åtalet hade den misstänkte mannen möjlighet att fritt söka efter hemliga uppgifter på tingsrättens dator, vilken fanns hemma hos den anställda kvinnan.

Denna oroande händelse kastar en skugga över integriteten och säkerheten vid tingsrätten, där man förväntar sig att känsliga uppgifter hanteras med yttersta försiktighet. Rättsväsendet och myndigheterna måste nu noga utreda och säkerställa att sådana incidenter inte upprepas, samtidigt som man vidtar åtgärder för att stärka säkerheten kring känslig information.

Åtalet pekar på allvaret i att skydda känslig information och upprätthålla tystnadsplikten för dem som arbetar inom rättsväsendet. Denna händelse kan också väcka frågor om rutiner och säkerhetsåtgärder som behöver förbättras för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Enligt Anna Benedetti, chef för utredningsenheten på Avdelningen för särskilda utredningar är det flera av Sveriges myndigheter på något sätt infiltrerarade av kriminella nätverk.

– Jag vill påstå att alla myndigheter som håller på med rättsvårdande uppdrag förekommer hos oss.

Det var i  januari 2023 som polisen i Sollentuna fattade  misstankar mot den nu åtalade 32-åriga kvinnan, anställd vid Attunda tingsrätt. Polisen misstänkte att hon läckte sekretessbelagd information till en man kopplad till ett gängkriminellt nätverk.

Lokalpolisområde Sollentuna fattade under en period misstankar om att det fanns ett läckage i någon del. När vi fick in utredningen och påbörjade vårt utredningsarbete, kunde vi snabbt skärma av kring vilken myndighet och varifrån läckaget kom, säger Anna Benedetti.I september hamnade fallet hos Avdelningen för särskilda utredningars bord och en utredning om grovt brott mot tystnadsplikt startades.

Åklagare Per Nichols berättade under pressträffen att den häktade kvinnan misstänks ha läckt till två olika personer.

– Huvuddelen av åtalet rör en och samma person. Den personen bedöms av polisen ingå i ett kriminellt nätverk. Det andra läckaget gäller en väninna och är av mer skvaller-natur, säger Per Nichols.

Kvinnan har haft en privat relation med personen i fråga, enligt åklagaren. Hon har spridit informationen via mejl och Snapchat.

– Snapchat medger inte bara textutbyte, utan även bilder, filmer och att man kan ringa upp varandra. Det här har varit en blandning av metoder, men i princip ett avfotograferade och vidareförmedling, men också chatt.

Kvinnans motiv är inte kända – men det handlar inte om pengar, enligt åklagaren.

– Jag kan konstatera att vi har försökt klarlägga det så långt det har varit möjligt. Det synes inte finnas ett ekonomiskt motiv kopplande till det här informationslämnandet. Vad det egentliga motivet faktiskt är eller har varit kan jag inte svara på, säger Per Nichols.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) kommenterar nu åtalet där en kvinna i Attunda tingsrätt misstänks ha läckt uppgifter till ett kriminellt nätverk.
– Det är naturligtvis oerhört allvarliga uppgifter. Nu ska den här saken prövas rättsligt och vi får följa det och se vad domstolar kommer fram till.