En 44-årig kvinna som tidigare arbetade som utredare på Göteborgspolisen har nyligen dömts för 15 fall av dataintrång. Dessa intrång begicks medan hon var sysselsatt med att utreda gängkriminalitet. Kvinnan greps på bar gärning av spanare medan hon umgicks med en man med kopplingar till ett kriminellt gäng på ett hotell.

Hennes öde tog en snabb vändning i februari 2022 när hon kallades till ett möte med säkerhetsenheten. Under detta möte blev hon omedelbart av med sin säkerhetsklassning och eskorterades bort från polishuset. Det framkom att hon hade en romantisk relation med en person, kallad M, som i sin tur hade kopplingar till organiserad brottslighet.

Polisen hade redan satt M under spaning när de upptäckte hans möte med den nu dömda kvinnan på hotellet. Enligt förhör med poliser var det uppenbart för dem att någon inom deras organisation läckte information till kriminella, och detta bekräftades av händelsen på hotellet.

– Och då observerar de, spanarna i det här fallet som lyssnar, de hör kyssar och sen, ja vad ska man säga, samlagsljud helt enkelt, från det här rummet. Det går inte att misstolka, uppger en polis i förhör.
För en del poliser bekräftade det inträffade vissa misstankar.

Utredare intresserade sig särskilt för kvinnans aktiviteter i olika register. Det var svårt att skilja vilka av hennes sökningar som var legitimt relaterade till hennes arbete och vilka som inte var det. Kvinnans chef berättade i förhör att han hade en känsla av att många av hennes sökningar inte var arbetsrelaterade, men det fanns också sådana som var det, vilket gjorde det hela komplicerat.

– Jag har en känsla av att hon gjort en massa slagningar som inte haft med jobbet att göra. Det är min bild efter att ha pratat med Säkerhetsenheten om det. Men hon har också gjort slagningar som har med arbetet att göra och det är det som gör det svårt, säger kvinnans chef i förhör.

Åklagaren lyckades väcka åtal mot kvinnan för över femtio otillåtna sökningar i polisens register, varav femton kunde bevisas vara orelaterade till hennes arbete. Tingsrätten ansåg att hennes handlingar hade en skadlig effekt på förtroendet för polisväsendet och utgjorde en fara för systemets integritet. Trots detta bestämde rätten att en villkorlig dom och dagsböter var ett lämpligt straff.

Under utredningen valde kvinnan att säga upp sig självmant från sin tjänst. Hon har nu en chefsposition på Södra Älvsborgs sjukhus där hon ansvarar för flera enheter.