Nyheter

Arabiska Partiet postade under måndagen ett antal inlägg på sin Facebook-sida, där man uppmanade svenskar som är kritiska till mångfald att säga upp sitt svenska medborgarskap och lämna Sverige. Inläggen fick stor uppmärksamhet och beskylldes för att vara fake news, men partisekreterare Krar Al-hamede betonar till Document.se att utspelet är ett seriöst förslag för att uppnå större integration och ett modernt Sverige.

Nybildade Arabiska partiet beskriver sig som ”ett politiskt parti som vill föra en effektivare integrationspolitik och värna om invandrares rättigheter”. För att uppnå dessa mål har man nu lanserat en linje som går ut på att de svenskar som är kritiska till mångfald och invandring bör erbjudas ekonomisk ersättning om de frivilligt lämnar Sverige. På så sätt menar partiets företrädare att man kan uppnå en effektiv integration och ena landet.

– Vissa svenskar gillar inte invandrare och kommer aldrig att göra det. Vi vill underlätta för dem och hjälpa dem att utvandra, säger Krar Al-hamede. Al-hamede påpekar dock att utvandringen ska vara frivillig, och att man vill underlätta genom att ge de utvandrande svenskarna ekonomiskt stöd. Hur stort stöd svensken kan förvänta sig i kronor och ören, kan man inte svara på i nuläget men Al-hamede betonar att villkoren ska vara generösa.

– Passar inte mångkultur kan samhället hjälpa till med utvandring. Vi vill utforma ett utvandringsprojekt och ingå i avtal med länder som kan vara intressanta för svenskar, exempelvis Polen, Thailand, Nya Zeeland eller andra homogena och mindre religiösa länder, säger Al-hamede och fortsätter: Vi ser att många svenskar och pensionärer skulle vilja flytta men de har inte råd, vi kommer att hjälpa dem.

På frågan om hur Arabiska partiet tror att etniska svenskar kommer att uppfatta partiets utspel, menar Krar Al-hamede att han är övertygad om att förslaget kommer att välkomnas både bland svenskar och invandrare och få partiets popularitet att öka.

– De som ställer sig bakom den nuvarande utvecklingen i landet är självklart välkomna att stanna. Vi verkar inte för att arabisera Sverige, vi vill tvärtom ta ansvar för vad som händer. Araber är en stor minoritet just nu. Men vår politik går ut till alla i samhället. Vi är för ett enat starkt Sverige och ser gärna att fler svenskar ansluter sig till partiet.

Vilka tror du stödjer tanken på att svenskar bör utvandra från Sverige?

– Jag gissar att många svenskar håller med om det, men även invandrare. Många är trötta på splittringen i landet och vi vill bygga ett nytt samhälle på moderna grunder, säger Krar Al-hamede.

Arabiska partiet vill inte begränsa möjligheten till utvandring endast till etniska svenskar, även de invandrare som inte vill integrera sig ska ges möjlighet att lämna Sverige. Det uttalade målet är att skapa ett modernt, sekulärt och mångfaldsbejakande Sverige, genom att helt enkelt hjälpa alla som inte delar partiets visioner och värderingar att lämna landet.

Varför kämpar ni inte för att i första hand påverka era hemländer i önskad riktning?

– Vi är många som inte har valt att växa upp i Sverige, många invandrare är födda i Sverige och känner ingen gemenskap. Vi vill ändra på utvecklingen och göra att alla i samhället skall känna delaktighet och gemenskap, säger Al-hamede. För oss finns inget att hämta i våra hemländer, vi känner oss inte hemma där, vi är knappt välkomna, för vi har förändrats i förhållande till de kulturer som råder där.

Krar Al-hamede menar att det är självklart att invandrare ska få förändra Sverige, men han vill inte svara på om det skulle kunna fungera även omvänt.

Om de svenskar som nappar på Arabiska partiets erbjudande skulle välja att utvandra till exempelvis Palestina, kan svenskarna då kräva att de palestinier som är kritiska till invandringen av svenskar lämnar Palestina..?

– Om svenskar blir en majoritet så bör palestinierna anpassa sig. Eller anpassa politiken efter svenskarna, så att samhällets olika folkslag samverkar, säger Al-hamede. Men vi ser att det är en annan utveckling där än här, vi anpassar politiken efter den rådande situationen.

Ett krav för att beviljas medlemskap i Arabiska partiet är att den ansökande har varit ostraffad i fem år. Partiets grundare har dock både 2009 och 2017 dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, för bland annat grov misshandel, olaga hot, hemfridsbrott och ofredande. Krar Al-hamede menar dock att domarna är felaktiga, liksom psykiatrins bedömningar.

Arabiska partiet strävar efter att registrera partiet hos Valmyndigheten för att kunna delta i det svenska riksdagsvalet år 2022.

Arabiska partiets hemsida