Nyheter

Det svenska rättsväsendet förmår inte längre att straffa befolkningen enligt den allmänna rättsuppfattningen. Precis som i Norge har det funnits en tradition att rehabilitera brottslingarna snarare än att straffa dem. Detta fungerade bra så länge som demografin bestod av norrmän och svenskar. Tidigare hade människor rötter, familj och en önskad framtid i landet. Då var det viktigt att underlätta för brottslingarna att fungera i samhället efter att ha avtjänat sina straff.

Nu har vi en annan befolkning. Det finns fortfarande många av de ursprungliga invånarna som inte förstår att människor är olika och att många nya invånare har präglats av en islamisk uppfostran som ofta har en våldsam karaktär. De är dessutom våldsamma på ett annat sätt. Det är en grymhet som vi inte känner igen och som är skrämmande för oss. Vi har varit skonade från detta och har skapat regler och lagar baserade på vår egen kultur som, med få undantag, varit fri från barbarism.

Eftersom invandrare inte har rötter i de nya värdländerna är det också mycket lättare för dem att fly från landet när de blir efterlysta av Polisen. I familjens hemland finns det släktingar som tar hand om dem. Detta borde ha varit ett starkt argument för att exempelvis en person som dömts för mord eller andra mycket grova brott automatisk skulle förlora sitt norska eller svenska medborgarskap, oavsett födelseland. Då skulle vi åtminstone ha blivit av med problemet. Men det är inte så.

I detta senaste mordfall, från Ånge i Sverige, har den äldsta mördaren på 21 år redan flytt från Sverige till vad som förmodligen är hans hemland. De två mördarna, den yngre är endast 18 år, dödade en 20-åring genom att under ett rån tejpa över offrets näsa och mun. Det var ett rån där offret dog av kvävning.

Tjugoåringen från Ånge blev överfallen i hemmet. Han blev hotad med pistol, fick sina armar och ben fasttejpade och han blev sparkad i huvudet och på kroppen. Under rånet blev han även tejpad över luftvägarna och dog så småningom av kvävning, efter det att rånarna lämnat honom.

Enligt polis och åklagare var händelsen ett rånmord där gärningsmännen lämnat platsen med klockor, datorer och andra värdesaker.

De två mördarna var en del av ett gäng på fyra som rånade, torterade och så småningom dödade 20-åringen. Expressen skriver:

En 18-åring, hemmahörande i Malmö, har pekats ut som ledande vid dådet. Han döms nu till nio års fängelse för mord, människorov, grovt rån samt en rad andra brott.

En 28-årig man döms till två år och sex månaders fängelse för rån. En 25-åring döms till ett år och nio månaders fängelse för medhjälp till grov stöld, övergrepp i rättssak och ringa narkotikabrott. En 78-åring döms till villkorlig dom för medhjälp till grov stöld.

Ytterligare en man misstänks för mord. En 21-årig man som flydde Sverige två dagar efter händelsen. Han reste då till Egypten och polisen har senare kunnat följa hans spår till Libanon. Han är internationellt efterlyst och häktad i sin utevaro.

Sverige har straffrabatter för unga brottslingar och SVT har undersökt hur detta fungerar. Gärningsmän under 21 år har, enligt svensk lagstiftning, en outvecklad ansvarsförmåga.

Ungdomsrabatten gäller dömda personer som är under 21 år vid brottstillfället och motiveras bland annat av att forskning visar att unga har en outvecklad ansvarsförmåga jämfört med vuxna och att de drabbas hårdare av frihetsberövande än vuxna.

Vissa politiker hävdar att straffrabatten bör avskaffas och hänvisar bland annat till att man idag faktiskt är myndig när man är 18 år, medan straffrabatten kvarstår från den tid då myndighetsåldern var satt till 21 år. Märkligt nog är det ofta samma vänsterliberala politiker som menar att män under 21 år har en underutvecklad ansvarsförståelse som samtidigt anser att åldern för rösträtt bör sänkas till 16 år. Men i detta fall kan det inte vara både-och. Antingen är 18-åringar myndiga och därmed redo att dömas som vuxna, eller så är de barn och därmed inte myndiga.

Så sent som i juli i år gjorde svenskarna ett nytt försök att ta bort straffrabatten för dem mellan 18 och 20 år.

– Idag särbehandlar straff­systemet personer i åldern 18 till 20 år som begår allvarlig brotts­lighet. Det kan inne­bära att personer som är 18 år och som begår allvarliga brott får sina straff reducerade med hälften. Det är inte rimligt. Vid grova brott måste sam­hället kunna reagera kraft­fullt och en krimi­nell livsstil avbrytas i tid, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Detta lagförslag är ute för samråd och förväntas träda i kraft den 1 januari 2022.

Sverige kollapsar medan politiker gör diverse utspel. Samtidigt visar danskarna vägen genom att fördubbla straffet för gängrelaterad brottslighet. Så vill vi ha det så även i Norge, för Sverige kommer att fortsätta att exportera våld. Vi har bevittnat flera rättegångar i Oslo tingsrätt med ”svenskar” på bänken.

Expressen