Nyheter

Ingången till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Sveriges största sjukhus. Foto: Sahlgrenska

Tre svenska regioner som drabbats hårdast av pandemin, Stockholm, Gävleborg och Västra Götaland, har aktiverat ett avtal som gör det möjligt att be hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta vid jul och beröva dem lediga dagar. Intrycket vi har från media är att det inte brister i vilja – personalen är redan på dubbla skift, men för få personer för alltför stora uppgifter. Det finns en risk att personalen slits ut och framför allt att demotivera dem. Insatserna inom hälso- och sjukvården görs bäst av människor som anstränger sig för att hjälpa andra. Tvång är en dålig motiverande faktor. Men svenska myndigheter tror på tvång.

Hälso- och sjukvårdspersonal i de tre svenska regionerna Stockholm, Gävleborg och Västra Götaland kan beordras att arbeta vid jul. Myndigheterna har nu aktiverat ett krisavtal som gör det möjligt att återkalla lediga dagar och beordra vårdpersonal att arbeta längre skift. I gengäld får de dubbla löner. Krisavtalet mellan arbetsgivarna och de anställda har bara genomförts en gång tidigare, och det hände i Stockholm i vår.

Sverige har över 8000 dödsfall i korona.