Ur flödet/i korthet

Sverigedemokraterna har gjort en valkampanjsvideo som visar att partiet har mognat och blivit självsäkert och professionellt. Det ligger många års erfarenhet och mycket arbete bakom videon Sverige kommer att bli bra igen. Det är en hyllning till de hårt arbetande, samvetsgranna människor som bygger bilar och flygplan, inte bränner dem.

Videon är en kommentar till svenska dygder: Svenskar gillar fred och stör inte sina grannar, och denna kritik av nya seder och nya människor görs på ett lågmält och subtilt sätt. Då fungerar det bäst. Samtidigt finns det flera ironiska kommentarer om svenskarnas levnadssätt.


Men det är något som saknas. Kyrkan nämns inte. Inte kristendomen. Där är Sverigedemokraterna helt tomma. Vem tror de kommer att fylla det andliga tomrummet, särskilt hos unga människor? Det vi ser i filmen är de skickliga och hårt arbetande. De som gör det. Men fler och fler människor kan inte göra det. Har SD något budskap till dem?

På lördagen brann ytterligare en kyrka ner till grunden. En tom kyrka börjar brinna under en säsong utan eldning. Detta påminner om bilbränder. Nu är det inte längre bara bilar, utan även kyrkor som brinner.

Sjösås nya kyrka, norr om Växjö brinner. Till en början syntes tjock rök välla ut ur kyrkan och senare slog lågor lika höga som kyrktornet genom taket. Räddningstjänsten var på plats med flera enheter men det fanns inget hopp om att rädda byggnaden.

– Kyrkan kommer att brinna ner. Den går inte att rädda, säger räddningstjänstens ledningsoperatör, till Svt.

Larmet om branden inkom 12.22 under lördagen. När polis och räddningstjänst anlände hade elden redan fått fäste i kyrkans väggar. Sjösås nya kyrka uppfördes i mitten av 1800-talet och är byggd i gråsten som putsats och vitkalkats.

https://samnytt.se/smalandsk-kyrka-i-lagor-i-misstankt-mordbrand/

Varför tog inte SD upp denna utveckling i sin video? De skulle vara positiva. Begriplig. Men uttalanden Jimmie Åkesson gör i en intervju med Expressen tyder på att han inte förstår den andliga dimensionen av att vara människa.

Naturen – det närmaste man kommer en kyrka?

Expressen och Åkesson verkar vara överens om att Sverige är världens mest sekulariserade land. Vad ska du förmedla till nya invånare, vad står du för? Det är mycket natur i valvideon. Trevlig. Men finns det inte något mer?

Naturen, den vi blickar ut på, är det närmaste som världens mest sekulariserade land kommer en kyrka, ett religiöst tillstånd.

– Kulturarvet är viktigt. Kulturpolitiken bör fokusera på att bevara och tillgängliggöra det. I synnerhet i ett land som är så splittrat som vårt, säger Åkesson. Det är viktigt att vi vågar tillgängliggöra det som skapats i det här landet i århundraden och generationer och visa dem som kommer hit vad de har att förhålla sig till och anpassa sig till. Det tycker jag är det mest avgörande i kulturpolitiken.

Men Åkesson uttrycker sig bara i allmänna ordalag. Har den politiska retoriken i Sverige gjort ett ärligt samtal om kristendomen omöjligt?

Vilken svensk kultur bör man lyfta då?

– Jag tycker inte jag ska avgöra det. Vi har lagt förslag om kulturkanon som man gjort i Danmark. Det skulle vara jättebra att sätta någon grupp av tyckare – experter och lekmän – att definiera vad som är de viktigaste delarna i vårt kulturarv, allt från litteratur till musik. Det är en sak man kan göra politiskt. Men det riskerar att bli väldigt smalt.

Åkesson lider av beröringsångest. Är han så intellektuellt ytlig eller är han rädd för att alienera väljarna?

Det ligger något undvikande i SD-ledarens beskrivning av den strid Sverige är mitt uppe i.

Ett svenskt identitetsbygge är en vision som SD har. Partiet har gjort ett program för det.

– Det är ett slags integrationspolitik, fast vi kallar det sammanhållningspolitik i stället. Vi vill ha särskilda Sverigecentran i utsatta områden där man kan låta det svenska sättet att vara och det svenska arvet bli väldigt tillgängligt i en del av landet där det just nu är väldigt otillgängligt, säger Åkesson.

– Vi pratar inte samma språk, vi har inte samma syn på rätt och fel, vi tillber inte samma gud, eller snarare vi tillber inga gudar – och de som kommer hit har en helt annan syn på religion. Men att komma hit och leva som i sitt tidigare hemland, det kommer aldrig att fungera.

Det här låter nästan hjälplöst. Hur gör man svensk kultur och levnadssätt tillgänglig genom att lägga Sverigecenter till ”riskområden”?

På SD:s kulturhus ska de som aspirerar på att få uppehållstillstånd kunna lära sig det svenska sättet att vara, resonerar Åkesson. Han ser den gemensamma identiteten som grundläggande.

– Om människor ska dela gemensamma resurser mellan varandra så behöver man bygga gemensam identitet. Det är väldigt svårt att göra när vi har en miljon människor eller fler som i grunden inte har en svensk identitet, som inte tillhör majoritetsbefolkningen. Då måste man politiskt möjliggöra för dem att bli en del av majoritetsbefolkningen eller så får man lägga ned välfärdsbygget – det är de två alternativen man har, säger Åkesson.

”Eller så måste man lägga ner välfärden.” Det låter som det mest realistiska alternativet om man inte har någon grund att erbjuda nya medborgare.

Varför är SD så rädda för att vara tydliga?

https://www.expressen.se/nyheter/akesson-att-skrammas-ar-sossarnas-paradgren/