Nyheter

Under onsdagen väntas riksdagen säga ja till grundlags­ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets­grundlagen som ska göra det möjligt att kriminalisera journalistiska avslöjanden.

Ändringarna innebär bland annat att ”utlandsspioneri” kriminaliseras och införs som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Med utlandsspioneri avses att spionera på utländska stater eller organisationer som Sverige samarbetar med. Tidigare har spioneri förutsatt att uppdragsgivaren är en utländsk stat och inte exempelvis en svensk tidning. Men nu blir det även straffbart att granska uppgifter som tex Eu eller Nato vill hemlighålla för journalister som jobbar vid svenska tidningar.

Lagändringarna innebär även begränsningar av meddelarfriheten och anskaffarfriheten, alltså rätten att meddela och anskaffa uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medieformer.
Förslaget har väckt kritik och under dagen hölls en manifestation utanför Sveriges riksdag. Under gårdagen hade ett hundratal människor gått samman i en hemlig Facebookgrupp för att organisera sig och få igång en demonstrattion.

I slutändan dök det upp ett tiotal person som demonstrerade mot de väntande grundlagsändringarna.