Nyheter

Strax före klockan 05 på onsdagsmorgonen väntade en skåpbil på Salwan Momika utanför hans tillfälliga boende utanför Stockholm. Den irakiske koranbrännaren, 37 år gammal, packade in sig i bilen för att, enligt egen utsago, lämna Sverige för gott, skriver Expressen.

Momika, tidigare politiskt aktiv i Irak och känd för sina kontroversiella handlingar, har en lång historia av engagemang och konflikter. Efter att ha beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige 2018, stod han i centrum för uppmärksamheten efter en händelse sommaren 2021 där han dömdes för olaga hot. I oktober 2023 beslöt Migrationsverket att inte förlänga hans tillstånd på grund av lämnade oriktiga uppgifter.

Momika, som hävdar att han har blivit förföljd och missgynnad av Sverige trots sin kärlek till landet, tar nu steget att lämna landet. Han har gjort klart att han accepterar Migrationsverkets beslut och känner att han inte längre är välkommen i Sverige.

Under sin tid i Sverige gjorde Momika sig känd för att bränna Koranen och för sina starka åsikter om islam. Hans handlingar har inte bara påverkat den inrikespolitiska situationen utan även Sveriges internationella relationer. Momikas koranbränning ledde till spänningar med bland annat Turkiet och framkallade hot från olika håll.

När han lämnar Sverige för Norge är det med en önskan att fortsätta sin politiska kamp, även om han vet att det kan vara farligt. Trots hoten och risken för sitt eget liv ser han sitt avhopp från Sverige som ett nödvändigt steg för att föra fram sina övertygelser.

Momika planerar att ansöka om asyl i Norge och kommer att respektera landets lagar och riktlinjer, även om det innebär att avstå från vissa handlingar som tidigare väckt kontroverser. För Momika är kampen mot islam som religion långt ifrån över, och han är beredd att fortsätta att föra den, även om det innebär personliga risker.

När han passerar gränsen till Norge, delar Momika en mobilfilm där han meddelar sin ankomst till grannlandet och sin fortsatta resa till Oslo. För honom är detta inte bara en fysisk förflyttning utan en fortsättning på hans politiska strävan, även om det sker på okänd mark och med ovissa konsekvenser.