Nyheter

Frågan avgörs just nu i EU om det ska införas massövervakning av EU-medborgare.
EU-kommissionen vill att medborgarnas e-post och alla elektroniska meddelanden skall av-krypteras, öppnas och att dess innehåll skall granskas i jakt på olagligt innehåll, så som barnporr.

Granskningen skall göras av maskiner och allt misstänkt skall sändas över till en ny EU-institution, kopplad till Europol. Detta gäller all elektronisk kommunikation som SMS-meddelanden, chattar, WhatsApp-konversationer, Messenger-meddelanden, IP-samtal med mera.

Syftet enligt EU är att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn. Därför har man även föreslagit en 18-årsgräns för användning av elektroniska meddelandetjänster. EU vill också övervaka vad för information som privatpersoner lagrar i molntjänster.

Förslaget har fått kritik av bland annat den Frihetlig debattören Henrik Alexandersson och skriver:

“Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU:s rättighetsstadga slår fast rätten till privatliv och privat korrespondens. Och mänskliga rättigheter offline skall även gälla online. Det finns undantag, till exempel för att bekämpa brott. Men då måste det finnas ett specifikt brott, någon misstänkt eller något annat konkret att ta på.
Man får inte övervaka hela folket hela tiden. Det slog EU-domstolen fast i samband med att den upphävde EU:s datalagringsdirektiv.”

Enligt Alexandersson kommer granskningen och övervakningen att ske med hjälp av algoritmer och maskiner. Enligt honom visar att liknande försök pekar på att upp till 90% av allt som flaggas av sådana system är felaktiga flaggningar.

Alexandersson menar att EU-kommissionen vill urholka rätten till privatliv och privat kommunikation och att det är ett direkt hot mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.