Nyheter

Justitieminister Gunnar Strömmer från Moderata samlingspartiet (M) har under sitt besök i Göteborg föreslagit att polisen bör ges ytterligare verktyg, inklusive användningen av fartkameror, för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Strömmer menar att detta steg inte är helt orimligt och kan vara ett effektivt sätt att övervaka brottsaktiviteter.

Under konferensen ”Trygg och säker” betonade Strömmer behovet av att motverka gängkriminalitet och särskilt hindra nyrekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Regeringen har redan vidtagit åtgärder för att möjliggöra tidigare insatser från socialtjänsten mot barn, och åldersgränsen för sådana åtgärder har sänkts från 15 till 12 år.

En annan åtgärd som diskuteras är möjligheten för polisen att använda fartkameror för övervakning i realtid. En snabbspårsutredning, tillsatt av regeringen och Sverigedemokraterna, ska undersöka om polisen kan få utökade befogenheter för kameraövervakning och ansiktsigenkänning med hjälp av artificiell intelligens (AI). Detta inkluderar att använda fartkameror och trängselskattkameror för övervakning i realtid, vilket för närvarande endast är möjligt i efterhand.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är oroade över förslagen och påpekar att ökad kameraövervakning inte bara påverkar kriminella utan även vanliga medborgare. Jenny Bård, enhetschef på IMY, framhåller vikten av att överväga de samlade effekterna av alla föreslagna åtgärder för att säkerställa att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv, inte komprometteras.