Nyheter

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson är positiv till förslaget om att ta bort begränsningar för kärnkraften, säger han till SVT Nyheter Sápmi.

– I förhållande till vindkraft så ger ett till tre kärnkraftverk betydligt mindre avtryck än om vi ska ha vindkraftverk på i stort sett varje berg i norra Sverige.

Vindkraften har i flera år orsakat besvär för samernas rennäring. Många stora vindkraftsparker har byggts i renbetesområden som samerna många gånger varit kritiska till.

Jonsson berättar för SVT att Sametinget inte tagit ställning i frågan, och att det ska till diskussioner under Sametinget om det blir aktuellt med kärnkraft i norra Sverige.

– Det här är en jättekomplex fråga och vi står inför ett vägskäl hur Sverige i stort ska hantera det här, men vi måste säkert diskutera det här i Sametinget, inte minst om det blir aktuellt med kärnkraft i norra delen av Sverige.