Nyheter

Regeringen förslår nu att delta i och finansiera terroristorganisationer ska vara straffbart. Det innebär en ytterligare förstärkning av det straffrättsliga regelverket för att motverka hotet från terrorismen.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i verksam­heten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terrorist­organisation­en. Det föreslås också bli straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.

– Sverige har ett förhöjt terrorhot som måste tas på mycket stort allvar. Nu lägger regeringen fram ett lagförslag som innebär att både deltagande i och finansiering av deltagande i terrororganisationer blir straffbart. Det handlar överlag om hårda straff, och för den som har lett en terrororganisation kan följden bli livstids fängelse, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Straffskalan föreslås vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt föreslås straffskalan vara fängelse i lägst två och högst åtta år. Har gärningsmannen lett terroristorganisationen föreslås straff­skalan i stället vara fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.

Lagrådsremissen beslutas idag den 2 februari 2023. Propositionen planeras att överlämnas den 7 mars i år och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.