Nyheter

Den 14 augusti kommer ännu en koranbränning att ske. Även denna gång på Mynttorget ligger i anslutning till riksdagshuset. Salwan Najem, har tillsammans med Salwan Momika bränt koraner, bland annat utanför Iraks ambassad.

Den 31 juli brände de två koranen på Mynttorget under livliga protester från islamister som gjorde allt de kunde för att störa deras ut deras manifestation. Det är fjärde gången som Salwan och Salwan bränner religiösa böcker på en allmän sammankomst.

Salwan Najem säger till Expressen att han kommer att genomföra aktionen själv och han kommer att läsa en vers ur Koranen.

Koranbränningarna har skapat stor debatt och en diplomatisk kris med den muslimska världen. Efter koranbränningarna så har Sverige har gått från legitimt till prioriterat mål för terrorattentat. Terrorhotnivån bedöms ligga kvar på förhöjd nivå under 2023, enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning.