Nyheter

En kolumnist i Aftonbladet har uttryckt sin åsikt om att ”invandringen är en modern framgångssaga”. Johanna Frändén, som regelbundet medverkar i Aftonbladet och på statstelevisionen, inleder sin artikel med att reflektera över den positiva utvecklingen för invandrare i Sverige och konstaterar att det är imponerande hur väl det går för dem.

Frändén påpekar att invandrare generellt sett står inför utmaningar som ett sämre ekonomiskt utgångsläge, trångboddhet, språksvårigheter och politisk stigmatisering. Hon förklarar den utbredda invandringskritiken i Sverige som ett resultat av medias bristande förmåga att lyfta fram långsiktiga trender och istället fokusera på negativa händelser, som gängvåld i svenska städer.

För att förstärka sitt resonemang tar Frändén upp att politiker ofta framhåller invandring som en belastning för samhället, något som hon inte delar uppfattningen om. Hon påpekar att det är allmänt känt att invandring i allmänhet har en positiv inverkan på den ekonomiska utvecklingen.

Frändén nämner även nationalekonomiprofessorn Eskil Wadensjö, som hävdar att ensamkommande ungdomar från Afghanistan har integrerat sig snabbt på den svenska arbetsmarknaden, vilket går emot den negativa bild som vissa debattörer målar upp.

För att stärka sitt argument tar Frändén upp Frankrike som ett exempel på ett land där nordafrikansk invandring har varit framgångsrik, trots medierapportering om sociala problem och brottslighet i många mråden.

Frändén är övertygad om att invandring kan bidra till att lösa flera av Sveriges problem, inklusive arbetskraftsbrist och åldrande befolkning. Hon framhåller också att högutbildade män med utländsk bakgrund har framgång på äktenskapsmarknaden.

Frändén har fått ordentligt med kritik på X, tidigare Twitter.