Nyheter

Sveriges Radio rapporterar en kraftig ökning av antalet vådaskott under 2023, där poliser av misstag avfyrat sina vapen. Jämfört med 2022, då 16 incidenter rapporterades, steg antalet till 23 under förra året. Ökningen är särskilt påtaglig i Norrland, enligt radion. De vanligaste platserna för dessa olyckor är receptioner till polisstationer, men flera incidenter har också inträffat där skott avfyrats mot väggar, golv och speglar i omklädningsrum.

Patrik Danielsson, skyddsombud för Polisförbundet, framhåller behovet av förbättrad utbildning om vapensäkerhet för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

I en annan rapport från Dagens Nyheter igår uppmärksammas det faktum att en tjänstepistol lämnades kvar på en toalett i en mack söder om Skellefteå. Ett vittne upptäckte vapnet och larmade personalen, som återlämnade det till polisen.

Samtidigt har det framkommit oro kring standarden på polisutbildningen. Trots att svenska polisen satsar stort på nyrekrytering för att möta den växande efterfrågan på lag och ordning, finns det interna larm om att intelligensnivån bland de som går polisutbildningen sjunker. Johan Siverland, en polislärare som skrev i Polistidningen i maj 2022, påpekar att bristande vapendisciplin och dåliga kunskaper i svenska utgör allt större problem bland aspiranterna.

”Vi riskerar att få poliser som arbetar under straffansvar med en så låg begåvningsnivå att de inte skulle klara av värnplikten”, varnar Siverland.

Aftonbladet lyfter också fram att många av de blivande poliserna saknar grundläggande kunskaper, som hur man tankar en bil, och inte följer uppförandekoden i sina interaktioner med allmänheten.