Nyheter

En gymnasieskola i Malmö gick emot sina riktlinjer och lät bli att polisanmäla en incident där elever gjorde Hitler-hälsning och sade att de ville döda judar, rapporterar Sydsvenskan.

Händelsen på den kommunala gymnasieskolan i Malmö är oroande och visar på allvarliga problem med antisemitism och hat i skolmiljön. En elevinitierad tyst minut för Palestina utvecklades snabbt till grova antisemitiska uttalanden, inklusive hot och hänvisningar till Nazityskland.

Trots Malmö stads nolltoleranspolicy och interna riktlinjer för att polisanmäla hatbrott har varken staden eller skolledningen vidtagit sådana åtgärder. Rektorn valde att inte polisanmäla eleverna med motiveringen att det inte skulle ”gynnat situationen”, med hänvisning till att elever och personal kände sorg och ilska efter händelsen.

Rektorn genomförde istället långa samtal med de två mest aktiva eleverna i förhoppning om att de skulle förstå och lära sig om yttrandefrihet, kränkningar och lagbrott. När pressen konfronterade rektorn förnekade denne initialt att det var en antisemitisk incident och hänvisade till sjukdom när dödshot och nazisthälsning nämndes.