Nyheter

På en presskonferens under måndagen presenterade regeringen nya åtgärder för att minska rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng.

Regeringen strävar bland annat efter att undersöka möjligheten att använda fotboja för unga genom socialtjänsten, meddelade Christian Carlsson (KD), ordförande i socialutskottet.

– Utredaren kommer att granska om användningen av fotboja i vissa fall kan vara ett effektivt sätt att säkerställa att barn och unga genomgår nödvändiga behandlingsinsatser, undviker alkohol eller andra droger, eller är närvarande i skolan vid specifika tillfällen för att därigenom undvika kriminella miljöer, förklarade Christian Carlsson.

Målet är att fotbojan ska användas som ett verktyg för att säkerställa att barn och unga får de behandlingsinsatser de behöver. Utredaren kommer också att undersöka om fotbojan kan vara till nytta efter att unga har placerats på Sis-hem, för att förhindra återfall i kriminalitet.

Regeringen ser med oro på den allvarliga situationen där det i dag finns 1 700 personer under 18 år involverade i kriminella gäng i Sverige. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) betonar den exceptionellt allvarliga i situationen. Mörkertalet betraktas som betydande.

Siffrorna är nedslående, och nio av tio unga som begår brott återfaller i kriminalitet. Kriminella gäng har också en stark vilja att rekrytera unga till sina led.

– En majoritet av de aktiva nätverken involverar barn och ungdomar under 16 år i sin brottsliga verksamhet, konstaterar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall med hänvisning till en rapport från Stockholmspolisen.

Regeringen vill svara på denna utmaning genom att ge socialtjänsten utökade befogenheter. Situationen anses vara av ”exceptionellt allvarlig” karaktär när det gäller kriminella gäng och den pågående rekryteringen av unga till dessa.