Nyheter

Gängkriminalitet är ett växande problem i Sverige, och en ny lägesbild från Polisen pekar på att så många som 62 000 personer kan vara aktiva inom eller kopplade till kriminella nätverk. Rikspolischef Petra Lundh betonar att dessa siffror troligtvis är i underkant och inte överkant.

Av de 62 000 personerna bedöms cirka 14 000 vara aktivt engagerade i gängen, medan resterande 48 000 har kopplingar till de kriminella nätverken. Detta inkluderar personer som misstänks för brott eller förekommer i underrättelser om brott tillsammans med aktivt gängkriminella, enligt polisens definition. Till och med de som har tillhandahållit sina bostäder för förvaring av narkotika eller hanterat pengar åt gängkriminella räknas in i denna grupp.

– Det här är toppen av ett isberg. Siffrorna är snarare i underkant än i överkant, säger rikspolischefen Petra Lundh på en pressträffen.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) betonar allvaret i situationen och påpekar att Sverige skiljer sig negativt från övriga Europa när det kommer till gängkriminalitet. Han beskriver denna typ av brottslighet som systemhotande, med stor potential för våld och påverkan på samhället.

I den stora gruppen menar polisen att bland annat personer som förvarat narkotika eller pengar åt gängkriminella räknas in.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger att det behövs samverkan mellan alla typer av myndigheter.

– Jag tror att alla förstår att det kommer ta tid att vända den här utvecklingen, givet hur djupt de här problemen gripit tag om vårt samhälle, men jag är övertygad om att det går, säger Gunnar Strömmer.

För att räknas som kopplad till gängkriminalitet måste en person kunna knytas till minst två aktiva personer inom gängen. Detta görs för att skilja ut exempelvis flickvänner och andra anhöriga från bedömningen. Majoriteten av de kopplade personerna bedöms delta i brottslig verksamhet, främst narkotikahandel.

Av de aktiva i nätverken är majoriteten svenska medborgare, med en liten del som har dubbelt medborgarskap. De aktivt gängkriminella delas in i olika roller, inklusive strategiska aktörer som styr och leder den kriminella verksamheten. Äldre kriminella styr vanligtvis över yngre, och majoriteten av de aktiva är män, medan andelen kvinnor är lägre men ändå signifikant.

Polisen understryker att den senaste kartläggningen inte är direkt jämförbar med tidigare uppskattningar på grund av ett ”bredare perspektiv” som har använts vid denna undersökning. Sammantaget är det tydligt att gängkriminalitet utgör en betydande utmaning för samhället, och det krävs fortsatta insatser för att bekämpa och förebygga denna typ av brottslighet.