Nyheter

Det faller inte makthavarna i smaken att säga att Rassemblement National fick flest röster i den andra valomgången i Frankrike:

Facebook tog bort Documents inlägg i frågan som baserades på det franska inrikesministeriets officiella siffror.

Detta säger en hel del om vilken typ av digital regim som allmänheten är föremål för.

Det är helt enkelt inte meningen att du ska veta att det är RN som har det största stödet, även om det inte resulterar i det största resultatet.

I sin storsinthet tillkännager FB brottet:

Men när man vill undersöka vilka av de föreslagna möjligheterna som finns för att följa upp fallet, kommer man bara till en generisk sida där det inte finns några spår av reaktioner på tankebrottet.

Facebooks automatiserade system misstolkar rakt av information, och de gånger man tekniskt sett har möjlighet att klaga på algoritmens vandalism ber FB rakt av om ursäkt när en människa gått in och sett att det inte handlar om vilseledande information.

Men inte den här gången. Du försöker hitta rätt i Kafka-världen online, men misslyckas oundvikligen då och då.