Notiser

Bara hälften av fallen med skjutningar i kriminella som når domstol leder till fällande domar. Det rapporterar SVT:s Uppdrag granskning.

Programmet har gått igenom de senaste fyra årens 900 domar som gäller mord och mordförsök i Sverige. Av dessa gäller 100 skjutningar i kriminell miljö. Där är 53 procent fällande domar. I augusti 2022 hade 45 personer skjutits till döds, en siffra som ligger på samma nivå som hela förra årets dödsskjutningar. I början på 1990-talet klarades 80 procent av dödsskjutningarna i kriminella miljöer upp. Den siffran har idag sjunkit till runt 25 procent.

Johan Segerholm, inspektör vid grova brottsgruppen i Uppsala säger till SVT att att rättssystemet inte är anpassat till gängens dödsskjutningar. De flesta utredningar läggs ner i brist på bevis, men även när bevisen är så starka att de räcker för åtal är det svårt att få någon fälld, menar han.