Nyheter

Ringhals 4 skulle startas igen efter sommaren. Men nu har kärnkraftreaktorn gått sönder. Enligt elmarknadsanalytiker så kommer elpriserna kommer markant att förändras och påverka hushållen, som redan har det tufft på grund av höga energikostnader. 

Det är mycket olyckligt att Ringhals 4 kommer att stå stilla under längre tid än planerat, säger Ringhals vd Björn Linde i ett pressmeddelande.

Ringhals 4 ställdes av i mitten av augusti för årligt underhåll och bränslebyte. I samband med ett obligatoriskt test när verket skulle startas upp igen efter avställningen skadades tryckhållaren. Tryckhållaren är en av anläggningens större komponenter och gör att vattnet inte kokar, trots att temperaturen är runt 300 grader, förklarar Ringhals vd Björn Linde. 

Vi kommer att göra vårt yttersta för att återställa anläggningen så att elproduktionen kan återstarta, säger vd Björn Linde.

Christian Holtz som är elmarknadsanalytiker vid konsultbolaget Merlin & Metis säger till TT att stoppet i Ringhals 4 kommer att ge en markant elprispåverkan.

– Det ena är att kraftproduktionen i södra Sverige minskar och det innebär att det kommer att priskoppla kraftigare mot kontinenten. Man kan tycka att det redan är höga priser i södra Sverige, men de är två till tre gånger så höga i Tyskland, Holland, Frankrike till exempel.

En annan prispåverkande konsekvens av stoppet är att överföringskapaciteten från norra till södra Sverige kommer att minska, förutspår Christian Holtz.

– Det beror på att det uppstår en rad tekniska komplikationer när produktionen i Ringhals minskar. Vi har sett redan då man lade ner Ringhals 1 och 2 att överföringskapaciteten har minskat. Men nu utan Ringhals 4 med i produktionen så blir den konsekvensen värre.