Nyheter

Vår omvärld är under stor förändring och nu mobiliserar svenska myndigheter. I dagarna har MSB skickat ut ett brev till 120.000 16-åringar om att de kan kallas in till totalförsvaret vid särskilda situationer.

Skulle det uppstå en skarp situation, krig, krigsfara så kan totalförsvaret kalla in ungdomar för att hjälpa till. Uppgifter de kan komma att få är att dela ut mat och vatten, dela ut information och visa vägen. För att informera om vad som gäller har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickat ut information till alla 16-åringar i Sverige för att öka deras kunskap om totalförsvarsplikten, skriver SVT.

Kunskapen om totalförsvarsplikten är låg i Sverige och nu vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB upplysa om detta och därför kommer de att skicka ut brev till många av landets 16-åringar. Brevet från MSB innehåller information om krisberedskap, civilt försvar och med en novell på ämnet totalförsvar.

– Från du är 16 till du är 70 omfattas du av totalförsvarsplikten. Skulle det bli höjd beredskap eller krig i Sverige – då ska alla vara med. Och då behöver vi nå ut till de som är yngre, som kanske inte vet vad som förväntas eller vad man kan göra, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB till SVT.