Nyheter

Försvarsmakten erkänner nu att Estonia användes för hemliga militära transporter. Uppdrag Granskning avslöjade 2004 att Estonia användes för hemliga militära transporter. Nu kommer uppgifter om att det kan ha förekommit fler militära transporter än vad som tidigare varit känt.

För första gången bekräftar nu Försvarsmakten att passagerarfartyget Estonia ska ha använts för militära transporter, rapporterar Sverige Radio. Man har tidigare kommit fram till att det inte skedde militärtransporter under natten då Estonia förliste, men nu kommer nya uppgifter från Försvarsmakten. Fartyget kan, enligt dem, ha använts till fler hemliga transporter. Regeringen ska ha haft kännedom om avtalet mellan Tullen och Försvarsmakten.

Ända sedan Estoniaolyckan, den 28 september 1994 har det förekommit rykten att färjan hade militär last ombord då fartyget förliste. Haverikommissionen avfärdade ryktena som fantasier eftersom de ansågs sakna någon som helst sanning.

Men 2004 kunde SVT:s Uppdrag Granskning avslöja att det vid två tillfällen, kom bilar lastade med krigsmateriel till Sverige med fartyget. Försvarsmakten organiserade transporterna, i samarbete med någon eller några inom Ericssonkoncernen, enligt källor. Tullen hade enligt flera källor lovat militären att inte kontrollera bilarnas last, något som Tullverket senare bekräftade.

Att Försvarsmakten nu bekräftar uppgifterna beror på att Haverikommissionen under två års tid utrett förlisningen på nytt mot anledning av den dokumentär som avslöjade ett nytt okänt hål i fartygets skrov. Utredarna har som en del i det ställt. Det är oklart när de hemliga transporterna ska ha skett.

Passagerarfärjan Estonia förliste natten mot den 28 september 1994 mellan Tallinn och Stockholm. 852 människor omkom i katastrofen, varav 501 svenskar.