Nyheter

Den blågula regeringen fortsätter med socialdemokratisk politik och bidrags-regn över identitetspolitiska organisationer Nu har den blågula regeringen delat med sig av sin HBTQI-strategi och tilldelar forum för levande historia uppdraget att ”främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter”.

Forum för levande historia ska vara en av flera ”strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter”, enligt regeringen.

– Forum för Levande Historia har ett viktigt uppdrag att stärka människors vilja att verka för alla människors lika värde. Det är därför positivt att de nu också får ett tydligare ansvar att arbeta med hbtqi-frågor, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under 2023–2025. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten föra en dialog och vid behov genomföra insatser tillsammans med de andra strategiska myndigheterna.

Myndigheten ska även inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer som ”besitter kompetens inom området”, exempelvis olika organisationer som ”företräder hbtqi-personers rättigheter”.

– Det är viktigt att arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter genomsyrar hela regeringens uppdrag, och därför välkomnar vi nu varmt Forum för Levande Historia som den tolfte hbtqi-strategiska myndigheten, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Document har frågat kulturdepartementet om vilka rättigheter det är som HBTQI-personer saknar i Sverige. Vi har ännu inte fått något svar.