Nyheter

Den svenska polisen producerar allt sämre. Under sex år steg kostnaden för att få en person straffad med nästan 40 procent, visar en granskning från Dagens Industri.

Bakom de skenande kostnaderna ligger en ökande byråkrati, dyra stödverksamheter, såsom NOA, är en del av förklaringen, enligt tidningen.

Enligt Fredrik Kärrholm, tidigare polis och nuvarande riksdagsledamot, drabbas myndigheten av en osund managementbyratoi – med för många som analyserar, planerar och administrerar de som ingriper och utreder olika brottstyper.

Alla håller dock inte med. Saco S-ordföranden Anna Owens, som företräder polisens civilanställda, tycker tvärtom.
– Det behövs processutvecklare, specialister och verksamhetsutvecklare som kan lyfta Noas uppdrag som processägare, säger hon.