Nyheter

Rikspolischefen Anders Thornberg berättar vid en pressträff att ett av de största hoten som polisen just nu ser är den ekonomiska brottsligheten och gängens allt större utbredning i Sverige.

Enligt Thornberg så har växlingskontoren en särskilt betydande roll.

Enligt lägesbilden blir den ekonomiska brottsligheten ett allt viktigare inslag.

– Vi ser hur kriminella aktörer har ökat väsentligt, de har brottsupplägg där de använder företag, föreningar, stiftelser och brottsverktyg för att komma åt pengar, säger Thornberg.

Thornberg tar också upp den organiserade brottsligheten som har en stor geografisk spridning. Inte bara i storstäderna utan i hela landet.

– Den sprider sig över landet i större omfattning, från Stockholm till Sundsvall.

Thornberg säger även att brott beställs eller styrs från utlandet.

– Man kan jobba på distans även med kriminalitet.