Nyheter

Claesson, chef för försvarsstaben, säger att det nya stödpaketet ”får konsekvenser” för Sveriges del – men att de är hanterbara.

– Vi gör sammantaget bedömningen att möjligheten finns att lämna det här stödet, sa han under en pressträff på tisdagen.

Claessons bedömning är att kriget kan bli långvarigt och att uthålligheten i stöd kommer att vara avgörande. Han riktar också ett tack till riksdagens partier för deras skyndsamma hantering av frågan.

Hur mycket mer stöd tror du att det behövs?

– Som jag sa under pressträffen så är det dynamiken på slagfältet som avgör behoven och när behoven kommer in och behandlas, både i internationella mekanismer, men också av oss nationellt i Sverige så kan det uppstå ett antal olika aktioner och alla de insatserna har olika konsekvenser och konsekvenserna resonerar vi med regeringen om så att vi vet vad vi gör relativt andra uppdrag och vilken balans balansen måste åstadkomma.

Det är massiva materiella insatser till Ukraina. Hur påverkar det här det svenska försvaret?

– Ja, det får konsekvenser. Och det är precis det vi för dialoger med regeringen om hur man är beredd att balansera de olika uppdragen. Det som eventuellt krävs i samband med ett NATO-inträde och och stödet till Ukraina och hela den balansakten. Det är en ständig dialog, en ständigt pågående process där man får fatta många gånger tuffa beslut.

Hur ser försvaret på att skicka JAS?

– Vi har ju ingen organisatorisk uppfattning i den frågan utan vi förhåller oss till dem och vi kan stödja med olika komponenter och olika delar i att att bygga ett ukrainskt stridsflygsystem. Skulle den frågan komma så är det först och främst en isåfall ett arbete kring kunskapsöverföring inom ramen av det så kallade F-16 initiativet.

Hur påverkas Ukraina och Sverige av den belarusiska  upptrappningen kring gränsen vid poolen och av att Polen nu mobiliserar för att skydda EUs gräns?

– Det är klart att det är ju en stor faktor som innebär att man ständigt måste ha uppmärksamhet också nu mot den norra flanken på ett kanske tydligare
sätt, samtidigt som mot offensiven då pågår med fokus i söder och i öster.

Hur länge tror du kriget kommer att pågå?

Det är väldigt spekulativt. Men under en lång tid. Jag bedömer i minst ett år till.