Nyheter

Enligt en intern rapport har Socialdemokraterna i Sverige misslyckats med sin invandringspolitik under årtionden, och partiet uppmanar nu till självkritik. Rapportförfattaren Lawen Redar (S) betonar vikten av att granska partiets misslyckanden och identifierar rädslan för att förknippas med Sverigedemokraterna som en orsak till problemen.

I rapporten framhålls att Sverige står inför olika utmaningar som hotar samhällsgemenskapen. Ett allvarligt exempel är uppkomsten av parallellsamhällen, präglade av kriminalitet, parallella rättssystem och religiös radikalisering. Rapporten pekar på brister i migrations- och integrationspolitiken som har möjliggjort dessa problem.

Lawen Redar (S), som är kulturpolitisk talesperson i partiet, har fått i uppdrag att ta fram rapporten som en del av en övergripande förändring av Socialdemokraternas politik. Flera arbetsgrupper arbetar samtidigt med olika politikfrågor i syfte att adressera och lösa de identifierade problemen.

– Den här rapporten fokuserar inte på det som går bra med integration och språkträning. Vi pekar istället på det som utgör problem i Sverige idag, säger Lawen Redar (S).

Rapporten understryker också den dramatiska demografiska förändringen i Sverige under 2000-talet på grund av invandringen. Från att ha varit ett av de mest homogena länderna i västvärlden har Sverige nu förvandlats till ett av de mest mångfaldspräglade länderna, vilket enligt Redar har bidragit till de nuvarande samhällsutmaningarna.