Nyheter

På en presskonferens meddelade representanter från Tidöpartierna att länder som inte tar emot sina medborgare som utvisas från Sverige kommer att förlora sina bistånd.

Förslaget presenterades som en del av en större omläggning av biståndspolitiken, där bidrag kommer att ges till färre länder och vara tydligare kopplade till bland annat handelspolitik och klimatförändringar.

Aron Emilsson från Sverigedemokraterna (SD) uttryckte stöd för förslaget och betonade att det gynnar både Sverige och ursprungsländerna. Han menade att det historiska skiftet i biståndspolitiken kommer att minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsutdrivning.

— Det här är något som tjänar både Sveriges och ursprungsländernas intressen, sa Aron Emilsson (SD).

Regeringen, som kallar sin nya reformagenda för biståndspolitiken ”Bistånd för en ny era”, hävdar att biståndet kommer att stödja frivilligt återvändande när migranternas hemländer stärks. Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister från Moderaterna (M), öppnade också för att minska biståndet till länder som inte samarbetar med Sverige kring bekämpning av korruption eller demokratisk utveckling.

En annan central del av reformen är att begränsa det bilaterala utvecklingsbiståndet till endast 30 länder för att göra biståndet mer träffsäkert och fokuserat. Regeringen betonar även bekämpning av fattigdom genom jobbskapande, handel och utbildning som en prioritet, vilket de beskriver som ”hållbar tillväxt”.

Liberalernas talesperson, Joar Forssell, understryker även att den nya biståndspolitiken kommer att fokusera på klimatförändringarna och innebära ökat och effektiviserat klimatbistånd för att minska utsläpp och bevara biologisk mångfald.