Nyheter

Dansk polis har beslutat att stänga ner nätsajten ”Frihedens Stemme” tillhörande Rasmus Paludan, rapporterar Ekstra Bladet. Åtgärden kommer efter att Paludan brutit mot lagen genom att publicera Emelie Mengs åtal i dess helhet.

I Danmark tillhandahålls åtal till pressen med villkoret att de endast får vara tillgängliga för den specifika media de ges till, och får användas enbart för att stödja det journalistiska arbetet.

Rasmus Paludan har bekräftat att han publicerade åtalet men förnekar brott. Han hävdar att det avgörande för honom är att medborgarna ska vara informerade om vad som har hänt. Han anser att det är pressen, inte polisen, som bör avgöra när det är lämpligt att offentliggöra information om ett brott.

Trots Paludans motivering riskerar han nu upp till tre års fängelse för att ha överträtt lagens bestämmelser kring publicering av åtal. Polisen står fast vid att reglerna är viktiga för att säkerställa rättvisa och ordning i samhället, medan Paludan insisterar på medborgarnas rätt till information och ifrågasätter polisens roll som gatekeeper för sådana uppgifter. Situationen har väckt debatt om gränserna för informationsdelning och pressens roll i att rapportera om rättsliga ärenden.