Nyheter

En serie allvarliga brott har avvärjts och över 30 individer har gripits med hjälp av den nya lagstiftningen som tillåter avlyssning utan specifika misstankar om brott. Detta framkommer i en intervju med rikspolischefen Petra Lundh på SVT:s Agenda.

Det handlar om förberedelser till mord, grova vapenbrott och andra allvarliga brott, sa Lundh.

Sedan lagen ändrades den 1 oktober har domstolar godkänt användningen av så kallade hemliga tvångsmedel 200 gånger, enligt Petra Lundh.
Dock är antalet personer som faktiskt avlyssnats färre, påpekar hon. Detta beror på att tillstånden måste förnyas efter en viss tid för att avlyssningen ska kunna fortsätta.

Lagrådet har uttryckt kritik mot den nya lagstiftningen och bland annat noterat att det är svårt att få en helhetsbild av dess påverkan på individens integritet.

– Man måste väga integritetsaspekterna mot effektiviteten. I dagens samhälle, med den rådande utvecklingen, är det nödvändigt att prova alla tillgängliga medel,” sa Lundh.