Kommentarer

EU-valet är över och den stora vinst Sverigedemokraterna trodde på uteblev. Partiet behöll sina mandat men backar. Det är första gången som SD backar i ett val.

Sverige till skillnad från resten av Europa röstar bort vänstern. Vänstern och Miljöpartiet gjorde ett starkt val i Sverige. Men de förlorar stort i EU. Det går en högervåg genom Europa.

Sverigedemokraterna har alltid haft svårt att locka sina väljare till att engagera sig eller rösta i EU. Totala valdeltagande gick också ner från 55 procent till 50 procent. SDs soffliggare kan ha gjort att valvinsten uteblev.

Det svenska valdeltagandet uppgick preliminärt till 50,7 procent när det återstod drygt 500 valdistrikt att redovisa. Och det är en tydlig tillbakagång jämfört med 2019 då valdeltagandet var 55,3 procent. Det europeiska valdeltagandet uppges preliminärt till 51 procent. Under de senaste EU-valen har det svenska valdeltagandet stadigt stigit, men nu har den trenden brutits. Det svenska valdeltagandet var lägst 2004, då var det bara 37,9 procent av de röstberättigade som röstade.

Miljöpartiet kliver om Sverigedemokraterna och blir tredje största parti. Det rör sig visserligen om ett EU-val men ger ändå en fingervisning om vad som kan komma i riksdagsvalet 2024. Vänstern och MP har fått igång sina väljare och de har också fått dem att engagera sig. Kanske inte nödvändigtvis i klimatfrågan utan det är Palestinafrågan som verkar ha fått deras väljare att trycka till på valknappen. Klimatfrågan har varit på dekis en tid i Sverige och engagerar inte lika mycket längre. Efter Hamas anfall mot Israel så har vänstern med hjälp av Hamasvänliga grupperingar synts och hört vilket har gynnat vänstern och MP. De har fått sina revolutionära ådra och detta speglar med stor sannolikhet av sig i valet.  Vänsterblocket har också engagerat utomeuropeiska väljare rejält i Sverige. Vilket också ger en bra fingervisning om riksdagsvalet 2026. Hamasvänliga grupperingar tillsammans med Vänstern och MP kommer att dominera svenska politik en tid.

Det är oroande och frågan blir vad den anständiga högern i Sverige kommer att göra mot detta. Kommer de som vanligt att bara vika sig eller kommer det att komma en traditionell höger som står upp för en borgerlig politik? Man kan hoppas på det. I resten av Europa så verkar folket ha tröttnat på misslyckad klimatekonomi som förstört länder som Tyskland. I det stora Europa har folket tröttnat på vänstern och den skrikande miljömobben. I Sverige är det tvärtom.

Sverige har återigen placerat sig som landet annorlunda. Nu kan vi på allvar döda av myten om att Sverige är landet lagom.