Nyheter

Under de senaste åren har svensk polis utfört en omfattande undersökning av internationell brottslighet. Invånare och företagare i polisregion Syd har länge drabbats av stora stöldvågor, där kriminella nätverk samarbetar och agerar över stora geografiska områden, inklusive internationella gränser.

För att bekämpa denna gränsöverskridande brottslighet, såsom stölder, rattfylleri, våldsbrott och bedrägerier, har polisregion Syd startat ett projekt riktat mot utländska kriminella. Målet med projektet är att öka kunskapen och utveckla effektiva metoder för att motverka internationell brottslighet, och därigenom minska möjligheterna för utländska brottsliga aktörer att operera i Sverige.

Genom samarbete med Migrationsverket har Gränspolisenheten i Syd effektiviserat och intensifierat arbetet mot internationella brottsnätverk (IBN). Hittills i år har region Syd förhindrat 8480 brott relaterade till internationella brottsnätverk genom att utfärda 212 års återreseförbud. Dessa siffror baseras på polisens kunskap om IBN-aktörer, där varje aktör i genomsnitt gör fyra inresor till Sverige per år och begår tio brott vid varje tillfälle.

– Arbetet mot IBN är mest effektivt när vi samlar regionala krafter och använder hela den polisiära verktygslådan för att minska möjligheterna för internationella brottsaktörer att verka i Sverige. Spanare, medarbetare i yttre tjänst, utredare och andra bidrar direkt i det brottsbekämpande arbetet genom att använda gränspolisens verktyg. Genom detta arbete påverkar vi brottsligheten på riktigt och gör en verklig skillnad för medborgarna, som slipper utsättas för brott som annars skulle kunnat drabba dem, säger Tomas Sawicki vid Gränspolisenheten i Syd.