Notiser

Oljekraftverket i Karlshamn är i drift sedan en vecka tillbaka på grund av brist på planerad elproduktion i södra Sverige – Det blåser helt enkelt  lite i södra Sverige. 

Varje timme sedan en vecka tillbaka bränns cirka 70.000 liter olja i timmen i Karlshamnsverket som används som en reservanläggning.

Till Document säger presschef Torbjörn Larsson att dom har kört från morgon till kväll:

Vi har kört regelbundet den senaste veckan. Det har att göra med den effektsituaton som vi har i Södra Sverige i dag. Vilket innebär att Södra Sverige har brist på planerad elproduktion. När det blir sämre vindförhållanden, då blir det här extra påtagligt. Då innebär det att Karlshamsverket budas in på den nordiska elbörsen.

Förbränningen av olja vid Karlshamnsverket har länge kritiserats av flera högerpartier som menar att regeringen misslyckats med sin energipolitik. Bland annat så skriver Moderaterna i dag på sitt Twitterkonto:

Karlshamnsverket togs i drift i slutet av 1960-talet och används  främst som en reservanläggning.

Document har sökt Miljöpartiet för en kommentar men utan framgång.