Nyheter

Mikail Yüksel har valts om till partiledare för Partiet Nyans. Valet ägde rum vid en extrainsatt kongress på lördagen. Det finns en växande grupp som menar att allt inte gått rätt till inom partiet och utmanade Yüksel om ledarskapet.  Oppositionen förlorade omröstningen och säger nu att man kommer att bilda ett nytt parti. 

– Det kändes väldigt orkestrerat och inte alls demokratiskt, säger Sead Busuladzic, som utmanade Yüksel om partiledarposten, till P4 Stockholm om den extrainsatta kongressen.

Enligt Busuladzic omgärdades kongressen, som utspelade sig i Rinkeby lördag morgon, av en rad märkliga omständigheter.

– Det är en kongress som vi misstänkte inte skulle gå rätt till eftersom han sammankallade den på ett väldigt konstigt sätt, säger han till P4 Stockholm.

Utmanaren menar att det under kongressen inte fanns någon möjlighet att diskutera de förslag som partiledaren lade fram utan att de gick direkt till omröstning. Han säger att konflikten inom partiet har att göra med ledarskapet att göra. Vilket är något som Document skrivit om tidigare. 

– Grunden är den ledarstil som finns i partiet där man ska tvinga fram saker som inte är accepterade och att man väljer att sålla bort man människor som man inte tycker har de rätta uppfattningarna.

Expressen rapporterade att flera medlemmar valde att lämna mötet i protest och Hassan Khan, medgrundare till partiet som ingått i den interna oppositionen mot Yüksel, meddelar nu att partiet kommer att splittras.

– Oppositionen inser att det inte går att rädda Nyans längre efter denna odemokratiska och orkestrerade extra kongress, och därför kommer det att bildas ett nytt parti, säger han till Expressen.

Så här uttalade sig Yüksel till P4 Stockholm efter kongressen:

– Konflikter förekommer i alla partier och jag utmanas som partiledare, det visar att vi är ett demokratiskt parti egentligen. Men idag har kongressen beslutat och jag har fått förnyat förtroende.

Angående kritiken mot hans ledarstil och att han uppges ha hotat medlemmar säger partiledaren att besluten inte tas av honom personligen utan utifrån partiets stadgar.

– Man blir utesluten om man bryter mot stadgarna, säger Yüksel till radiokanalen.

Att oppositionen nu planerar att bilda ett nytt parti ser inte Mikail Yüksel som något större bekymmer.