Nyheter

Det är statliga Sveriges Radio som rapporterar om oroligheter i Göteborgsförorten Hammarkullen. Personal på fritidsgårdar och bibliotek anmäler inte den brottslighet dom utsätta för. Detta på grund av rädsla och oro över repressalier från de kriminella gängen i förorten.

Det är programmet Kaliber som granskat hur det kriminella nätverket påverkar de anställda i kommunen. Man har bland annat intervjuat en polis som säger att rädslan för våld från gängen gör att det numer råder en tystnadskultur bland personalen som inte vågar anmäla. Kaliber berättar att personal på fritidsgården i Hammarkullen blev slagna, hotade och trakasserade när de portade ett gäng ungdomar. På biblioteket vittnar personalen om gängkriminella som säljer droger, men personalen vågade inte ingripa. Det kriminella gänget triggades igång av en prideflagga och hotade då att skära halsen av alla homosexuella. Det hela eskalerade till den nivå att gänget till slut tog över biblioteket.

George Chandy , enhetschef för biblioteken i Angered berättar för Kaliber att vuxna och barn var rädda för att komma in i lokalerna och väntade utanför tills gänget avlägsnat sig från biblioteket.

Detta och många andra händelser finns beskrivna i ett tjugotal tillbudsrapporter från 2022.  Enligt rapporterna så är det en 14-åring med kopplingar till ett kriminellt nätverk som är drivade bakom oroligheterna. Personer i det kriminella nätverket har blivit dömda för misshandel, utpressning och mord och de sköter enligt polisen narkotikahandeln i stora delar av Göteborgs norra förorter.

Men tvärtemot kommunens policy gjordes inga polisanmälningar av hoten och våldet. Efter en polisinsats gällande stenkastning och hot skriver polisen att personalen inte vågar medverka i någon utredning. Det gjordes inte heller några orosanmälningar till socialtjänsten trots att det är lag.