Nyheter

Regeringen kallar till extrainsatt möte om gängvåldet, rapporterar SVT.

Då ska man bland annat diskutera vilka åtgärder som behöver tas för att bryta nyrekrytering av barn och ungdomar till de kriminella gängen.

– Vi ska mobilisera den brottsförebyggande sidan, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till SVT.

Även representanter från Statens Institutionsstyrelse (SiS), Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har bjudits in till det extrainsatta mötet

Rådet mot organiserad brottslighet inrättades i december förra året och leds av justitieministern. Dess fasta medlemmar är rikspolischefen, chefen för Polismyndighetens nationella operativa avdelning, riksåklagaren, generaltulldirektören samt generaldirektörerna vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.