Nyheter

På tisdagen presenterade regeringen en ny utredare för att utreda pandeminberedskapen. Regeringen lägger och nya miljoner på vaccin.

Regeringen beslutade i juni 2023 om en ny utredning om stärkt beredskap inför framtida pandemier. Nu har professorn och överläkaren Jan Albert tillsatts som särskild utredare.

Professor Jan Albert är överläkare och professor i mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska Institutet. Han har många års erfarenhet av både forskning och kliniskt arbete på smittskyddsområdet och var under pandemin ordförande i Karolinska Institutets Covid-19 expertgrupp.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Hur ser du på det här uppdraget?

– Jag ser det som viktigt och utmanande.Jag har läst direktivet och tycker att många av de frågor som som vi ska utreda har lyfts av
kommissionen och andra. Och det var uppenbart under pandemin framför allt första delen att det behövdes instiftas tillfälliga lagar och annat för att kunna åtgärda pandemin. Vi får titta på hur det där ska se ut framöver.

Vad var det som fick dig att tacka ja till uppdraget?

– Ja, kanske en utmaning och att det är en viktig fråga.Sådan som jag tänkt på.Men jag har ju som sagt inte varit utredare tidigare så det blir spännande.

Kan du redan nu säga vad som är de viktiga frågorna i den här direktiven?

– Det blir ju frågor kring hur smittskyddslagen och kanske andra lagar ska anpassas för storskalig smittspridning som ju kan vara mycket värre nästa gång. Vi ska komma ihåg att vi har haft en pandemi som visserligen har varit förskräcklig på många sätt, men det hade kunnat vara ännu värre. Man måste ha en beredskap för något som är ännu värre.

Du får cirka ett och ett halvt år på dig, är det lagom tid?

Vi får se, men vi tycker att det är viktigt att komma igång snabbt så att vi har har startat den här veckan.

Vi är inne på sjätte sjunde vaccinationen för dem som har följdsjukdomar och är inom riskzonen. Hur viktigt är det att det här fortsätter?

– Jag bedömer att det är jätteviktigt och att det görs en väldigt liknande bedömning både i Sverige och och våra grannländer är det dags för det här uppgraderade vaccinet som ska täcka de nya varianterna lite bättre. Men framför allt så är det att vaccinera för att vaccinationsskyddet sjunker undan även om risken för riktigt allvarlig sjukdom är ju låg. För de som har vaccinerat och kanske också haft sjukdomen.