Nyheter

I en nyligen genomförd mätning från Riks/Sentio framkommer det att Sveriges politiker Jimmie Åkessons krav på att stänga moskéer som sprider extremistiska budskap har brett stöd från den svenska befolkningen, trots kritik från politiska motståndare.

Mätningen, utförd mellan den 30 november och 4 december 2023 med omkring 1 000 intervjuer av personer mellan 18-80 år, ger en tydlig bild av opinionen. Enligt resultatet är hela 60,5 procent av de tillfrågade för att kunna stänga sådana moskéer, med endast 17,4 procent som är emot. De återstående 22,1 procenten är osäkra i frågan.

En annan intressant aspekt i undersökningen är den allmänna oron för islam inom den svenska befolkningen. När frågan ställdes om respondenterna känner någon oro för islam svarade 47,2 procent ”ja”, medan 37,0 procent svarade ”nej”. Den återstående 15,8 procenten är osäkra.

Bland de yngsta väljargrupperna, särskilt de mellan 18-24 år, är oron för islam lägre, kanske kopplat till att en högre andel av dessa är muslimer själva. Även om majoriteten av alla inkomstgrupper, oberoende av utbildningsnivå och geografisk hemvist, känner oro inför islam, är det de rödgröna väljarna som uppvisar minst oro.

När det gäller partitillhörighet är det intressant att notera att majoriteten i alla väljargrupper stöder tanken på att stänga moskéer som sprider extremistiska budskap, även bland dem som känner mindre oro för islam. Till och med bland miljöpartister och vänsterpartister finns en klar majoritet för stängning.

Sammanfattningsvis tyder mätningen på att Jimmie Åkesson har starkt stöd från den svenska befolkningen, inklusive en betydande andel av Socialdemokraternas väljare, för sitt uttalande om att stänga moskéer som sprider extremism. Det indikerar en bredare acceptans för åtgärder mot islamistisk extremism i landet.