Nyheter

12 personer har skadats i ett sprängdåd som inträffade vid 21.43 i ett flerfamiljshus i Farsta strand, beläget i södra Stockholm. Enligt rapporter har en 14-årig pojke gripits i samband med händelsen, men polisen har ännu inte bekräftat dessa uppgifter.

Daniel Wikdahl, talesperson för polisen, informerar att explosionen verkar ha skett i trapphuset och att flera personer befann sig hemma vid tiden för händelsen och skadades av tryckvågen. Även om inga allvarliga fysiska skador har rapporterats, har omfattande materiella skador noterats i både trapphuset och lägenheterna.

Polisens presstalesperson, Daniel Wikdahl, bekräftar att detonationen tros ha skett i ett trapphus och att många boende var hemma vid tidpunkten för händelsen. En stor insats med polis, brandkår och ambulanspersonal pågick under kvällen och natten för att hantera situationen och säkerställa att området var tryggt.

En port och flera trapphus skadades. Även inne i lägenheterna uppstod stora materiella skador.
– Tryckvågen var kraftig och spred sig från ett trapphus till de övriga i byggnaden. I en av lägenheterna hade fönsterkarmarna tryckt ut på andra sidan, säger Daniel Wikdahl.

För att säkerställa invånarnas säkerhet har räddningstjänsten beslutat att evakuera hela huset på grund av risken för ytterligare skador. Skadorna på byggnaden är betydande och flera boenden måste temporärt flytta medan reparationer genomförs.

Polisens bombtekniker
Foto: Roger Sahlström

Polisen har inlett en utredning för att fastställa händelseförloppet och eventuella brott som kan vara kopplade till det inträffade. Denna händelse är den senaste i en serie explosioner som har skakat Stockholm på kort tid. Polisen undersöker nu eventuella samband mellan de olika explosionerna.

Stockholm har drabbats av en serie explosiva händelser under en kort tidsperiod. Vid 23-tiden på måndagskvällen inträffade den första explosionen i ett trapphus i Fagersjö i Farsta Strand. Tre personer skadades vid detta tillfälle och fördes till sjukhus med lindriga skador.

Under natten till tisdag drabbades staden av ytterligare en kraftig explosion. Detonerande någonting vid ett flerfamiljshus i området Larsberg på Lidingö. Två personer skadades lindrigt i samband med detta händelseförlopp.

Polisen har nu inlett en utredning för att undersöka eventuella samband mellan dessa tre explosioner.