Nyheter

Regeringen har, i samarbete med Sverigedemokraterna, beslutat att ge Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera migrationens nettoeffekter på Sverige under modern tid.

För att utföra denna analys ska Konjunkturinstitutet samarbeta med Brottsförebyggande rådet, Kommerskollegium, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Socialstyrelsen och Statens skolverk. Detta meddelades av finansminister Elisabeth Svantesson, Ludvig Aspling (SD) och Ingemar Kihlström (KD) i en debattartikel i Aftonbladet.

”Analysen ska omfatta historiska beräkningar av migrationens nettoeffekter på Sverige och visa hur dessa effekter har förändrats över tid. Dessutom ska Konjunkturinstitutet ta fram prognoser för framtiden baserade på olika scenarier, som inkluderar migrationsvolymer och invandringens karaktär”, skriver debattörerna.

De påpekar också att ”ett paradigmskifte har inletts och redan gett resultat under 2023”.

”Samtidigt som vi omformar politiken bygger vi även kunskap för framtiden. På detta sätt kan vi undvika att upprepa tidigare misstag och bidra till att Sverige får en långsiktigt ekonomiskt hållbar migrationspolitik”, framhålls i debattartikeln.