Nyheter

Kraven för arbetskraftsinvandring ska skärpas. Det meddelar regeringen och SD under en gemensam pressträff. Man hoppas bland annat på att komma tillrätta med fusk med arbetskraftsinvandring Regeringen vill också minska okvalificerad arbetskraftsinvandring

På fredagen höll migrationsminister Maria Malmer Stengard (M) pressträff tillsammans med Ludvig Aspling (SD) och Johan Persson (L). De förslag som regeringen nu lägger berör arbetskraftsinvandrare från tredje land och inte från EU och målet är att stoppa fusk kopplat till arbetskraftinvandring.

– För så väl seriösa företag som arbetstagare är det viktigt att kriminalitet och fusk som är koppat till arbetskraftsinvandring bekämpas med full kraft, säger migrationsminister Maria Malmer Stengard.

– Sverige har behov av högkvalificerad arbetskraft enligt alla beräkningar som görs för framtiden, inte minst för att hjälpa industrin med sina behov, säger Johan Persson (L).

Han välkomnar den nya utredningen och säger att systemet tidigare har präglats av missbruk.

– För så väl seriösa företag som arbetstagare är det viktigt att kriminalitet och fusk som är koppat till arbetskraftsinvandring bekämpas med full kraft, säger migrationsminister Maria Malmer Stengard.

Enligt Ludvig Aspling, SD:s talesperson för arbetsmarknadsfrågor, säger att dagens system missbrukas. Den bransch som Aspling lyfte var personlig assistans. Systemet med möjligheten med en personlig assistens har utnyttjats och missbrukats under många år menar Aspling.

– Vad det egentligen handlar om är handel med personer som är handikappade, svårt sjuka och som tas till Sverige för att begå bedrägerier via försäkringskassan. Detta är ett väldigt, djupt moraliskt problem och ett exempel på en bransch som vi gärna vill komma åt.

SD vill att vissa yrkesgrupper helt ska exkluderas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd.

– När vi ser att det fusk som är allvarligt och systematiskt så måste det innan möjlighet för regeringen att gripa in, säger Ludvig Aspling och säger vidare att vissa yrkeskategorier ska uteslutas helt från möjligheten att komma till Sverige.

Det är inte tal om att helt avskaffa eller göra det omöjligt att arbetskraftsinvandra till Sverige. Det handlar enligt regeringen om att locka rätt folk till Sverige.

Enligt Johan Pehrson (L) ska det vara enkelt för högkvalificerad arbetskraft att komma till Sverige.

– Det ska vara fortsatt enkelt för högkvalificerade men vi ska ha ett golv, säger han.

Utredningen ska presenteras 2024.