Nyheter

Enligt en granskning av Kalla fakta brister Svenska kraftnät, en av Sveriges högst säkerhetsklassade myndigheter, i sitt säkerhetsarbete. Trots att myndigheten förvaltar Sveriges elnät och därmed har ett kritiskt ansvar för landets elförsörjning, har konsulter arbetat på dess IT-avdelning utan korrekta säkerhetsavtal.

IT-säkerhetsexperten André Catry beskriver detta som ett allvarligt regelbrott som hotar Sveriges säkerhet. Han betonar att i ett digitaliserat samhälle som Sverige är fungerande IT-system avgörande, och att brister i Svenska kraftnäts säkerhetsarbete kan få allvarliga konsekvenser.

Kalla fakta avslöjade att hundratals konsulter anlitats på IT-avdelningen utan nödvändiga säkerhetsavtal. Dessutom hade två konsultföretag använt sig av underleverantörer utan att informera Svenska kraftnät, vilket strider mot gällande avtal och säkerhetsföreskrifter.

Svenska kraftnäts säkerhetschef Erik Nordman meddelar att myndigheten har agerat för att åtgärda problemen. Han försäkrar att alla konsulter har genomgått säkerhetsprövning och registerkontroll, och att ytterligare säkerhetsavtal har tecknats där det behövts. Nordman menar att risken för att liknande händelser inträffar igen nu är betydligt mindre, även om han inte kan garantera att det aldrig kommer att ske