Nyheter

23 gruppchefer inom Tullverkets region syd har gått ihop om ett brev till verkets högsta ledning. I brevet får ledningen svidande kritik, bland andra generaltulldirektören Charlotte Svensson kritiseras. 

De 23 cheferna är mycket hårda i brevet. Bland annat kritiserar de generaltulldirektör Charlotte Svenssons lojalitet och ledarstil:

”Vi upplever att Generaltulldirektören har ett genuint ointresse för sin personal och vi tvivlar starkt på hennes lojalitet mot Tullverket, medarbetarna och Sverige”, står det bland annat i brevet, där undertecknarna beskriver tillvaron på Tullverket som att anställda är livrädda för att begå misstag och att det saknas ett coachande ledarskap.

De 23 cheferna tillhör avdelningen, som har ansvar för arbetet mot bland annat vapen, alkohol och droger vid gränserna. Samtliga gruppchefer i region syd har skrivit under brevet. 

De kritiserar myndighetens nya organisation, som de upplever som stuprörsliknande med fyra enheter som arbetar parallellt med bristande flexibilitet när det gäller fördelning av pengar och personalresurser. I undertecknarnas ögon är kontrollavdelningen för lågt prioriterad, vilket påverkar arbetet. De oroas också över att anställda på deras egen avdelning har svårare att göra karriär än anställda på andra avdelningar.

”Inför stundande val är budskapet från sittande regering att vi skall vända på varenda sten för att bekämpa brottsligheten i Sverige. Vår uppfattning är att vår ledning snarare lägger stenarna på hög och hoppas på att ingen vänder på dem och ser problemen”, skriver de.

De 23 gruppcheferna vädrar också oro över att samverkan med andra myndigheter har blivit sämre och det har blivit svårare att motivera medarbetarna att göra ett bra jobb. De avslutar med att lyfta ett varnande finger: ”Vi gruppchefer upplever att Tullverkets nuvarande utveckling är en stor fara för Sverige”.

Mattias Ragert, presschef på Tullverket, säger att generaltulldirektör Charlotte Svensson har läst brevet.

– Charlotte Svensson tar kritiken på allra största allvar. Den är till stora delar ny för henne, säger han.

Mattias Ragert säger att generaltulldirektören nu ställer in en planerad tjänsteresa till Island för att på måndagen åka till Skåne och träffa de gruppchefer som har skrivit under det kritiska brevet. Ragert berättar vidare att Charlotte Svensson vill ha ett möte med dem för att få en utökad bild av hur den här kritiken ser ut och för att diskutera hur man kan komma vidare med konkreta lösningar.

Brevet i dess helhet kan du läsa här