Nyheter

Trots att den svenska valmyndigheten rekommenderat att politiker som kandiderar inte ska räkna röster så sker detta. Det är i Malå kommun som det uppdagats att kandidater för valbara partier räknar rösterna i kommunen.

Den lokale vänsterpartisten Malås valnämndsordförande Siv Stenberg (V), som också är Malås valnämndsordförande ser inga större problem med att kandidater till partier också agerar som rösträknare. 

Hon säger i en kommentar till statsradion att hon inte ser det som något stort problem.

– Det politiska måste man lämna när man tar på sig ett sånt här uppdrag. Men för säkerhets skull har vi inte satt två socialdemokrater eller så på samma pass i vallokalen för att man inte ska ha möjlighet att politiskt påverka rösträkningen.

Valmyndighetens rekommendation om att den som kandiderar i valet inte också ska agera rösträknare är ny och togs i februari i år. Tidigare så har det varit som så att kandidater för partier kunnat sitta som rösträknare.

Så här säger Susanna Siljetun, valsamordnare i Vännäs, till Sveriges Radio P4 Västerbotten:

– Jag tänker att det ändå kan skada förtroendet hos väljare att se att där sitter den och den politikern som ska ta emot röster. Tidigare har det alltid i princip bara varit de politiskt aktiva partierna som bemannat vallokalerna.

Att det blivit så här beror på att kommuner i Sverige har problem att få människor att ställa upp som röstmottagare.